360test.nl

- Uw test laten begeleiden?
- Een testcenter met uw eigen merk?

Mail: info@360test.nl
Tel: 053 888 1955

de vijf fasen van teamontwikkeling volgens tuckman

 

Test & Training

Wilt u alles uit uw team halen, dan kunt u een training aan een test koppelen. Deze trainingen zijn bedoeld voor zowel startende als bestaande teams die niet optimaal functioneren, meer uit hun samenwerking willen halen of hun ontwikkeling willen versnellen.

In onze trainers-pool hebben wij trainers die veel ervaring hebben met teamontwikkeling op basis van de theorie van Tuckman.

Voor een training maken wij altijd een maat-programma specifiek voor uw organisatievraag. De training die aan de test op basis van Tuckman gekoppeld kan worden is:

Kom in contact met onze ervaren trainers en adviseurs en hoor wat wij voor u kunnen betekenen

 

Teamontwikkeling: In welk stadium bevindt uw team zich?

Het teammodel van Bruce Tuckman geeft inzicht in de ontwikkeling van een team in de tijd. Volgens deze psycholoog is het doorlopen van alle fasen in een vaste volgorde van het grootste belang om als team optimaal te functioneren. Volgens Tuckman betekent dit dat een team nooit goed zal presteren zolang ze geen gedragsnormen hebben vastgesteld en gezamenlijke conflicten hebben doorgemaakt. 

Volgens zijn model kunnen er vijf stadia in de ontwikkeling van teams worden onderscheiden:  1) de vormfase, 2) de stormfase, 3) de normfase, 4) de prestatiefase en uiteindelijke de 5) afscheidsfase. Deze stadia worden in de praktijk niet altijd strikt na elkaar doorlopen. Veel teams blijven zelfs halverwege steken. Zo worden er bijvoorbeeld gedragsregels en afspraken gemaakt die contraproductief zijn. 


Deze test laat zien in welk stadium uw team zit. De afscheidsfase is hierbij buiten beschouwing gelaten omdat in deze fase het project of de samenwerking al zijn voltooid.

De vijf fasen van teamontwikkeling volgens Tuckman:

  • Doel: Blootleggen van de ontwikkelingsfase van uw team
  • Gebaseerd op: ontwikkelingsfase van een team volgens Bruce Tuckman
  • Resultaat: Inzicht in teamontwikkeling
  • Methodiek: U vult de test in over uw team
  • Duur: 5 min per ingevulde test

360 graden Feedback, Tuckman, gratis test, tests, Teambuilding, teamtests, Forming, Storming, Performing, Norming

360 graden Feedback, Tuckman, Teamontwikkeling, Forming, Storming, Performing, Norming

 


 

Tuckman's Teamonwikkelingstest afnemen

Wij kunnen Tuckman's teamontwikkelingstest op drie manieren voor u faciliteren: