360test.nl

- Uw test laten begeleiden?
- Een testcenter met uw eigen merk?

Mail: info@360test.nl
Tel: 053 888 1955

privacyverklaring

Inleiding

  • 360test.nl respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van de website 360test.nl.
  • 360test.nl weet dat uw persoonsgegevens en de testgegevens waardevol en vertrouwelijk zijn.
  • 360test.nl gaat dan ook altijd zeer voorzichtig met uw gegevens om. In geen geval krijgen derden de beschikking over de persoons- en testgegevens.

Per onderwerp geven wij hierna aan wat ons beleid is.

1. Doeleinden

1.1 Algemeen

360test.nl houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

1.2 Persoonsgegevens

Op 360test.nl wordt u gevraagd een aantal persoonsgegevens in te vullen. Deze persoonsgegevens worden gebruikt in het kader van het kunnen aanbieden van de diensten van 360test.nl.

1.3 Testgegevens

De door de respondent ingevulde testgegevens worden slechts binnen de relevante testgroep gepresenteerd en teruggekoppeld. Zie verder: beveiliging gegevens.

Voor het genereren voor wetenschappelijk relevante onderzoeken en rapportages worden de verzamelde testgegevens volledig losgekoppeld van de invuller. De geheel geanonimiseerde gegevens worden gebruikt om trends weer te geven en groepsonderzoek uit te voeren. De publiekelijk gepresenteerde resultaten zullen nooit en te nimmer te herleiden zijn tot persoon, groep, afdeling of organisatie.

Indien de opdrachtgever zelf de tests verstuurt en testresultaten verzamelt is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor een privacy-policy waarin het omgaan met vertrouwelijke gegevens en de verspreiding van de resultaten is geregeld. 360test is niet verantwoordelijk indien opdrachtgever hier nalatig handelt. 

1.4 Nieuwsbrief

Op 360test.nl kunt u aangeven of u wenst dat uw gegevens worden gebruikt om u op de hoogte te houden over hetgeen 360test.nl u te bieden heeft. In dat geval wordt uw e-mailadres gebruikt voor correspondentie met u over 360test.nl. Uw e-mailadres wordt nimmer aan derden ter beschikking gesteld.

2. Beveiliging gegevens

360test.nl maakt gebruik van veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens en tegen verlies van gegevens.

360test hanteert de gangbare veiligheidsregels met betrekking tot wachtwoorden. 360test zal nooit wachtwoorden door de telefoon vragen of verstrekken. 360test heeft een geautomatiseerd password-aanmaak en -recoverysysteem waarmee de kandidaten zelf nieuwe wachtwoorden kunnen aanvragen. 360test heeft geen directe toegang tot logingegevens. 360test kan wel via programmering toegang krijgen tot de testdata ten behoeve van uitvoeren van anoniem wetenschappelijk onderzoek.

3. Wijziging privacy beleid

360test.nl heeft het recht haar privacy beleid aan te passen. Veranderingen gaan direct in op het moment dat de wijzigingen zijn doorgevoerd op 360test.nl. Wij zullen de wijzigingen ook publiceren op 360test.nl.

4. Derden

360test.nl bevat links naar websites van derden. 360test.nl is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

5. Rechten van de User

5.1 Vastgelegde persoonsgegevens

De gebruiker heeft het recht 360test.nl te vragen welke persoonsgegevens 360test.nl van de gebruiker verwerkt. 360test.nl zal op dit verzoek in ieder geval binnen 2 weken reageren.

5.2 Wijzigen en verwijderen persoonsgegevens

De gebruiker kan 360test.nl verzoeken zijn/haar persoonsgegevens te veranderen, aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. 360test.nl zal op dit verzoek in ieder geval binnen 2 weken reageren.

6. Vragen en verzoeken

Indien u vragen of verzoeken heeft over het privacy beleid van 360test.nl, kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar: info@360test.nl. Vermeld in de titel: Privacy Beleid.